Hotline
0937372646

Tin tức

TÓM TẮT PHÁP LÝ ĐẦU TƯ DỰ ÁN THE HAMPTONS - HỒ TRÀM

Ngày đăng 06/08/2017

1.    Về chủ trương đầu tư và quyền sử dụng đất của dự án:

-       Ngày 15/01/2002, UBND tỉnh BR-VT có văn bản số 150/UB.VP chấp thuận chủ trương và thuận địa điểm cho Công ty TNHH MIPHA đầu tư Dự án Khu Du lịch Mipha – Hồ Tràm;

-       Ngày 23/08/2005, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3050/QĐ-UB về việc thu hồi đất và giao đất cho Công ty TNHH MIPHA thực hiện Dự án Khu Du lịch Mipha – Hồ Tràm;

-       Ngày 22/11/2005, Sở TN-MT tỉnh BR-VT đã cấp Giấy CNQSDĐ số T02488 cho Công ty TNHH MIPHA để thực hiện dự án;

-       Ngày 01/11/2011, UBND tỉnh có văn bản số 6306/UBND-VP chấp thuận thay đổi Chủ đầu tư dự án từ Công ty TNHH MIPHA sang Chủ đầu tư mới là Công ty TNHH Nam Long – Mipha;  Theo đó, Công ty TNHH MIPHA góp vốn bằng Quyền sử dụng đất vào Công ty TNHH Nam Long - Mipha (Sở TN-MT tỉnh có chứng nhận, cập nhật việc góp vốn tại trang 4 của Giấy CNQSDĐ vào ngày 03/12/2014);

-       Sau đó Công ty TNHH Nam Long - Mipha được Sở KH-ĐT tỉnh BR-VT chấp thuận cho đổi tên thành Công ty TNHH Biển Ngọc - Hồ Tràm như hiện nay (Sở TN-MT tỉnh có chứng nhận, cập nhật việc đổi tên tại trang 1 bổ sung của Giấy CNQSDĐ vào ngày 29/01/2016).

-       Khi nghiên cứu định hướng để phát triển dự án, Chủ đầu tư nhận thấy Hồ Tràm có vị trí, địa thế tương tự khu nghỉ dưỡng cao cấp Hamptons ở Mỹ (Hamptons cách Newyork vài tiếng lái xe) nên quyết định phát triển dự án theo mô hình du lịch nghỉ dưỡng cao cấp như Hamptons ở Mỹ. Từ đó, Chủ đầu tư đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh cho phép đổi tên Dự án từ Khu Du lịch Mipha – Hồ Tràm thành “Khu Du lịch Nghỉ dưỡng The Hamptons - Hồ Tràm” như hiện nay (UBND tỉnh đã đồng ý tại văn bản số 6114/UB-VP ngày 05/8/2016).

-       Ngày 24/9/2016, Chủ đầu tư và Tập đoàn Meliã Hotel International đã ký kết hợp đồng hợp tác, theo đó Tập đoàn Meliã Hotel International sẽ chịu trách nhiệm quản lý và điều hành khu nghỉ dưỡng The Hamptons - Hồ Tràm. Tên thương mại là Meliã Ho Tram at The Hamptons.

 

2.    Về nghĩa vụ tài chính (tiền sử dụng đất):

-       Chủ đầu tư đã hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất cho cả Dự án  (Sở TN-MT tỉnh có xác nhận, cập nhật việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính tại trang 4 của Giấy CNQSDĐ vào ngày 18/11/2014);

 

Đính kèm các văn bản liên quan như đã nêu ở trên như sau:

1.     Công văn số 150/UB.VP ngày 15/01/2002 của UBND tỉnh;

2.     Quyết định số 3050/QĐ-UB ngày 23/08/2005 của UBND tỉnh về việc giao đất;

3.     Giấy CNQSDĐ số T02488 ngày 22/11/2005 (cập nhật đến ngày 29/01/2016);

4.     Công văn số 6306/UBND-VP ngày 01/11/2011 của UBND tỉnh;

5.     Văn bản 6114/UB-VP ngày 05/8/2016 của UBND tỉnh.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN DỰ ÁN
Đăng ký
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC
GỌI CHO TÔI
Gọi ngay